Элсэлтийн тестийн шалгалт

  1. Хэзээ: 2020 оны 1-р сарын 18-ны
  2. Цаг: 10:00 цаг
  3. Хаана: C байрны 502 тоот
  4. Ярилцлагын шалгалт 1-р сарын 22-ны өдөр тус тус зохион байгуулагдана
Элсэлтийн тестийн шалгалтанд ирэхдээ иргэний үнэмлэх, үзэг бал, тооны машин, уух ус бэлдэж ирэх, мөн Судалгааны ажлын төслийг загварын дагуу бичиж, хэвлэж авчирна уу /Судалгааны ажлын төслийн загвар/