Элсэлтийн зар

MBA хөтөлбөрийн элсэлт.

Элсэлтийн бүртгэл 2017.08.28-31 хооронд явагдана.

Элсэлт авах ангиуд
СЭЗИС-ийн MBA хөтөлбөрийн дараах ангиудад элсэлт авч байна. Үүнд:
Нийгмийн хариуцлагын тайлан

Дэлгэрэнгүй...