• +11-452739
  • mba@ufe.edu.mn
  • mba
    Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн
    MBA хөтөлбөрт
    Тавтай морилно уу.
  • MBA

Компанийн засаглалаар мэргэшүүлэх MBA хөтөлбөр

1 жилийн хөтөлбөр
СЭЗИС болон Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төвийн хамтарсан Компанийн Засаглалаар мэргэшүүлэх МВА (CG MBA) 1 жилийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар та практик сургалтанд тулгуурласан онолын мэдлэгийг эзэмших болно.

СЭЗИС болон Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төвийн хамтарсан Компанийн засаглалаар мэргэшүүлэх МВА (CG MBA) 1 жилийн хөтөлбөр нь та бүхний бодит эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан олон улсын бизнес аялалыг сургалтандаа нэвтрүүлж байгаа Монголын анхны мэргэшсэн MBA хөтөлбөр юм.

Төсөл бичих хамгаалах
Төслөөр хамгаалалт хийж, магистерын зэргээ авах нь бизнесийн удирдлагын сургалтуудыг практиктай илүү сайн холбох гэсэн дэлхийн сургалтын шинэ чиг хандлага бөгөөд энэ тал дээр бид монголдоо анхдагч болж байна.

Компанийн засаглалаар мэргэшүүлэх бизнесийн удирдлагын магистерын хөтөлбөр (CG MBA)-ийн магистрантууд маань өөрийн болон бусад бизнесийн байгууллагын бодит нөхцөл байдал дээр үндэслэсэн, захиалгат ажлын төслийг бичиж зэргээ хамгаална. Хөтөлбөрт суралцаж эхэлсэн цагаасаа эхлэн багш нар, салбарын тэргүүний мэргэжилтнүүдийн тусламж дэмжлэгтэйгээр боловсруулагдах энэхүү ажлаараа суралцагч нь өөрийн байгууллагын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн боломжтой болно.

Сургалтын арга барил ба багшлах боловсон хүчин
Удирдах түвшний ажилтнууд, компанийн засаглалын мэргэжилтнүүдийн эзэмшвэл зохих ур чадвар, мэдлэгүүдийг олгохдоо кейс сургалт хийх, харилцан суралцах, бодит орчны асуудлуудын шийдлийг олох хэлэлцүүлгүүдийг ашиглах замаар монголын бизнесийн салбаруудын тэрүүлэгчид чиглүүлэн хөтөлж явуулна.

Сургалтын талаар

Scroll to top