Ажилтнуудын цагийн хуваарь

Нэрс Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан* Бямба
Б.Бүжинлхам Амарна 9:00 18:00 14:00 22:00 9:00 22:00 a 9:00 18:00 8:00 16:00
б 14:00 22:00
Д.Үнэнч 14:00 22:00 14:00 22:00 9:00 18:00 Амарна а 9:00 18:00 8:00 16:00
б 14:00 22:00
Т.Гуулинханд 9:00 18:00 Амарна 9:00 22:00 16:00 22:00 14:00 22:00 7:00 13:00
Э.Онон 14:00 22:00 8:30 22:00 Амарна 8:30 18:00 9:00 15:00 11:00 16:00
Тайлбар: *
а/тэгш дугаартай долоо хоног
б/ сондгой дугаартай долоо хоног