НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн МВА Хөтөлбөрийн үндсэн зорилго:
Нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлийн Сургалт, Судалгааны ажлыг хөгжүүлж, олон улсын түвшинд өрсөлдөхүйц мэргэжилтэн бэлтгэх явдал юм.

Мэргэжлийн тодорхойлолт:
Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн системийг зохион байгуулах удирдах, санхүүгийн болон удирдлагын тайлан, орчин үеийн хандлагуудад үндэслэн шийдвэр гаргах чадвар бүхий мэргэжилтэн байна.

Төгсөгчдөд тавих нийтлэг шаардлага:
Сэтгэн бодох, шинийг эрэлхийлэх, шийдвэр гаргах чадвартай Багаар ажиллах, багийг үлгэрлэн манлайлах чадвартай Удирдан зохион байгуулах, чиглүүлэх чадвартай Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг, өөрийн итгэл үнэмшил, эзэмшлийг буй болгосон Ажил хэргийн ёс зүйн мэдлэгтэй, олон соёлын орчинд ажиллах бэлтгэлтэй Хувийн хөгжил, нийгмийн зөв төлөвшил бүхий Хариуцлагаа ухамсарладаг, эрхэлсэн ажил, байгууллагадаа үнэнч байх зан төлвийг бий болгосон байх