Бүрдүүлэх бичиг баримтууд

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ:

 1. Элсэхийг хүссэн өргөдөл

 2. Элсэгчийн тодорхойлолт/загварын дагуу/ - 2 хүнийх байна. /Жич: Удирдах ажилтны ангид бүртгүүлэхээс бусад/

 3. Судалгааны ажлын төсөл /загварын дагуу/

 4. Бакалаврын дээд боловсролын диплом, баталгаажуулсан хуулбарын хамт

 5. 2 хувь өнгөт, 3х4 хэмжээний фото зураг

 6. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

 7. Бүртгэлийн хураамж 40000 төгрөг /Элсэлтийн бүртгэлийн системээр төлөх/

 8. Удирдах албан тушаалд томилогдсон албан бичиг эсвэл нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар (Зөвхөн удирдах ажилтны ангид бүртгүүлэх элсэгчдэд хамаарна).

Олон улсын MBA хөтөлбөрт элсэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг:

Handong Global University - /БНСУ/ - БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

загваруудыг эндээс авна уу.
 1. СЭЗИС-ийн Бизнесийн Удирдлагын Мастерийн /МВА/ хөтөлбөрт элсэх хүсэлт /загварын дагуу/

 2. ХГИС-д элсэх хүсэлт /загварын дагуу англи хэл дээр Times New Roman фонт ашиглан бичнэ/

 3. ХГИС-д элсэгчийн тодорхойлолт /2 хүнийх байна, загварын дагуу англи хэл дээр/

 4. Self-Introduction Form for Post-Graduate Course /загварын дагуу англи хэл дээр /

 5. Судалгааны ажлын төлөвлөгөө-Plan of study /Мастерын судалгааны ажлын сэдэв дэлгэрэнгүй/

 6. Судалгааны ажлын төлөвлөгөө


Blue Sky University - /АНУ/ - БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Элсэхийг хүссэн өргөдөл /загварын дагуу/ - Загварыг эндээс авна уу (хэрэв та .pdf файлийг татаж авч чадахгүй байгаа бол .zip өргөтгөлтэй болгосон файлийг эндээс татаж авна уу.)

 2. Элсэгчийн тодорхойлолт /2 хүнийх байна, загварын дагуу англи хэл дээр/

 3. Судалгааны ажлын төлөвлөгөө

 4. Бакалаврын дээд боловсролын диплом, баталгаажуулсан хуулбарын хамт

 5. 2 хувь өнгөт, 2х3 хэмжээний фото зураг

 6. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

 7. Бүртгэлийн хураамж 40000 төгрөг