Дэд хөтөлбөрүүд

MBA Хөтөлбөрийн танилцуулга татаж авах

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН МАСТЕРЫН (МВА) ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Эдийн засаг, бизнесийн чиглэлээр бакалавр зэрэгтэй элсэгчид суралцах боломжтой.

Дэд хөтөлбөрүүд Үндсэн Бямба гарагийн Эчнээ Удирдах ажилтны Олон улсын
Мэргэжлийн чиглэл

Бизнесийн менежмент

Санхүүгийн менежмент

Нягтлан бодох бүртгэл

Олон улсын  эдийн засаг

Бизнесийн менежмент

Санхүүгийн менежмент

Нягтлан бодох бүртгэл

Бизнесийн менежмент Бизнесийн менежмент

Бизнесийн менежмент

Санхүүгийн менежмент

Сургалтын  хугацаа 1.5 жил ба 2 жил 2.5 жил 2.5 жил 2 жил 2 жил
Хичээллэх гарагууд Даваа-Баасан Бямба

Улиралд 1 удаа, 24 хоног
/Орон нутагт/

Баасан-Бямба Даваа-Баасан
Хичээллэх цаг 18:50-21:30 08:00-15:10 09:00-18:00

Ба: 14:00-21:00       

Бя: 08:00-15:10

Хавар, намар:
18:50-21:30

Зун:
08:00-13:30
18:50-21:30

МЭРГЭЖЛИЙН БУС ЭЛСЭГЧДЭД ЗОРИУЛАГДСАН МВА ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Эдийн засаг, Бизнесийн удирдлагаас бусад чиглэлээр бакалавр зэрэгтэй элсэгчид Баасан гарагийн ангид суралцах боломжтой.

Дэд хөтөлбөрүүд Баасан гарагийн Үндсэн ангийн Олон улсын
Мэргэжлийн чиглэл Бизнесийн менежмент Бизнесийн менежмент Бизнесийн менежмент
Санхүүгийн менежмент
Сургалтын  хугацаа 3 жил 2 жил 2 жил
Хичээллэх гарагууд Баасан Даваа-Баасан Даваа-Баасан
Хичээллэх цаг 13:00-20:30 18:50-21:30 Хавар, намар:
18:50-21:30

Зун:
08:00-13:30