Дэд хөтөлбөрүүд

MBA Хөтөлбөрийн танилцуулга татаж авах

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН МАСТЕРЫН (МВА) ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Эдийн засаг, бизнесийн чиглэлээр бакалавр зэрэгтэй элсэгчид суралцах боломжтой.

Дэд хөтөлбөрүүд Өдөр Үндсэн Бямба гарагийн Удирдах ажилтны Олон улсын Энтрепренершип болон инновацийн
Үндсэн буюу Оройн /англи хэл дээр/
Мэргэжлийн чиглэл

Бизнесийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө

Санхүүгийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө

Бизнесийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө

Санхүүгийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө

Нягтлан бодох бүртгэл
Сургалтын төлөвлөгөө

Хэрэглээний эдийн засаг
Сургалтын төлөвлөгөө

Бизнесийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө

Санхүүгийн менежмен
Сургалтын төлөвлөгөөт

Нягтлан бодох бүртгэл
Сургалтын төлөвлөгөө

Бизнесийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө

Бизнесийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө

Санхүүгийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө

Бизнесийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө

Сургалтын  хугацаа 1 жил 1 жил 1.5 жил 1.5 жил 2 жил 1 жил
Хичээллэх гарагууд Мягмар, Пүрэв Даваа-Баасан Бямба Баасан-Бямба /14 хоногт/ Даваа-Баасан Даваа-Баасан
Хичээллэх цаг 09:20-16:40 18:50-21:30 08:00-15:10

Ба: 14:00-20:30       

Бя: 08:00-15:20

Хавар, намар:
18:50-21:30

Зун:
08:00-13:30
18:50-21:30

18:50-21:30

МЭРГЭЖЛИЙН БУС ЭЛСЭГЧДЭД ЗОРИУЛАГДСАН МВА ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Эдийн засаг, Бизнесийн удирдлагаас бусад чиглэлээр бакалавр зэрэгтэй элсэгчид суралцах боломжтой.

Дэд хөтөлбөрүүд Өдөр Бямба гарагийн мэргэжлийн бус Үндсэн ангийн Олон улсын Энтрепренершип болон инновацийн
Үндсэн буюу Оройн /англи хэл дээр/
Мэргэжлийн чиглэл Бизнесийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө

Санхүүгийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө
Бизнесийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө
Бизнесийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө
Бизнесийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө

Санхүүгийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө
Бизнесийн менежмент
Сургалтын төлөвлөгөө
Сургалтын  хугацаа 1.5 жил 2 жил 1.5 жил 2 жил 1.5 жил
Хичээллэх гарагууд Мягмар, Пүрэв Бямба Даваа-Баасан Даваа-Баасан Бямба
Хичээллэх цаг 09:20-16:40 08:00-15:10 18:50-21:30 Хавар, намар:
18:50-21:30

Зун:
08:00-13:30
08:00-15:10