Дэд хөтөлбөрүүд

MBA Хөтөлбөрийн танилцуулга татаж авах

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН МАСТЕРЫН (МВА) ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Эдийн засаг, бизнесийн чиглэлээр бакалавр зэрэгтэй элсэгчид суралцах боломжтой.

Дэд хөтөлбөрүүд Өдөр Үндсэн Бямба гарагийн Удирдах ажилтны Олон улсын
Мэргэжлийн чиглэл

Бизнесийн менежмент

Санхүүгийн менежмент

Бизнесийн менежмент

Санхүүгийн менежмент

Нягтлан бодох бүртгэл

Хэрэглээний эдийн засаг

Бизнесийн менежмент

Санхүүгийн менежмент

Нягтлан бодох бүртгэл

Бизнесийн менежмент

Бизнесийн менежмент

Санхүүгийн менежмент

Сургалтын  хугацаа 1 жил 1 жил 1.5 жил 1.5 жил 2 жил
Хичээллэх гарагууд Мягмар, Пүрэв Даваа-Баасан Бямба Баасан-Бямба /14 хоногт/ Даваа-Баасан
Хичээллэх цаг 08:55-15:40 18:50-21:30 08:00-15:10

Ба: 14:00-20:30       

Бя: 08:00-15:20

Хавар, намар:
18:50-21:30

Зун:
08:00-13:30
18:50-21:30

МЭРГЭЖЛИЙН БУС ЭЛСЭГЧДЭД ЗОРИУЛАГДСАН МВА ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Эдийн засаг, Бизнесийн удирдлагаас бусад чиглэлээр бакалавр зэрэгтэй элсэгчид суралцах боломжтой.

Дэд хөтөлбөрүүд Өдөр Бямба гарагийн мэргэжлийн бус Үндсэн ангийн Олон улсын
Мэргэжлийн чиглэл Бизнесийн менежмент

Санхүүгийн менежмент
Бизнесийн менежмент Бизнесийн менежмент Бизнесийн менежмент
Санхүүгийн менежмент
Сургалтын  хугацаа 1.5 жил 2 жил 1.5 жил 2 жил
Хичээллэх гарагууд Мягмар, Пүрэв Бямба Даваа-Баасан Даваа-Баасан
Хичээллэх цаг 08:55-15:40 08:00-15:10 18:50-21:30 Хавар, намар:
18:50-21:30

Зун:
08:00-13:30