Дэд хөтөлбөрүүд

ЭЧНЭЭ АНГИ

Сургалтын онцлог нь:

  • Улаанбаатар хотоос хол, хөдөө орон нутагт ажиллаж амьдардаг хүмүүст зориулагдсан
  • Хичээлийн жилд 2 удаа 3 ба 10 дугаар сард ажлын 20 орчим хоногт танхимын хичээлд сууж бусад үед нь зайны сургалтын хэлбэрээр сургалтаа үргэлжлүүлнэ.
  • Танхимын хичээл нь 9.00-18.00 цагт хичээллэнэ.
  • Зөвхөн мэргэжлийн ангид эдийн засаг, бизнесийн чиглэлээр бакалаврын зэрэг хамгаалсан элсэгчид суралцаж болно.
  • Бизнесийн менежмент мэргэжлээр төгсөх боломжтой.
Суралцах хугацаа:
  • Мэргэжлийн ангид 2.5 жил байна.
  • Суралцах хугацаандаа нийт 42-48 кредит цагийн хичээл үзнэ.
  • Сүүлийн улиралд Мастерын судалгааны ажлаа /6 кредит/ хамгаална.
MBA Хөтөлбөрийн танилцуулга татаж авах