Дэд хөтөлбөрүүд

БЯМБА ГАРАГИЙН АНГИ

Эдийн засаг, бизнесийн чиглэлээр бакалавр зэрэгтэй элсэгчид суралцах боломжтой.

Сургалтын онцлог нь:

  • Ажлын өдрүүдэд танхимын хичээл хийх боломжгүй хүмүүст зориулагдсан.
  • Хичээлийн жилийн турш долоо хоногийн бямба гараг бүр 8.00-15.10 цагт хичээллэнэ.
  • Мэргэжлийн ангид суралцах боломжтой. Мэргэжлийн ангид эдийн засаг, нягтлан бодох, бизнесийн чиглэлээр бакалаврын зэрэг хамгаалсан элсэгчид суралцаж болно.
Суралцах хугацаа:
  • Суралцах хугацаа 2 жил байна.
  • Суралцах хугацаандаа нийт 42 кредит цагийн хичээл үзнэ.
  • Сүүлийн улиралд Мастерын судалгааны ажлаа /3 кредит/ хамгаална.
MBA Хөтөлбөрийн танилцуулга татаж авах