Дэд хөтөлбөрүүд

Бямба гарагийн мэргэжлийн бус

Эдийн засаг, Бизнесийн удирдлагаас бусад чиглэлээр бакалавр зэрэгтэй элсэгчид суралцах боломжтой.

Сургалтын онцлог нь:

  • Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагаас бусад чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй элсэгчид суралцах боломжтой.
  • Хичээлийн жилийн турш долоо хоногийн бямба гараг бүр 08.00-15.10 цагт хичээллэнэ.
  • Бизнесийн менежментээр мэргэшиж суралцана.
Суралцах хугацаа:
  • Суралцах хугацаа 2 жил байна.
  • Эхний хагас жил бэлтгэл курсд 30 кредит цагийн хичээл судалснаар мэргэжлийн ангид дэвших суралцана.
  • Мэргэжлийн ангид нийт 42 кредит цагийн хичээл үзнэ.
  • Сүүлийн улиралд Мастерын судалгааны ажлаа /3 кредит/ хамгаална.
MBA Хөтөлбөрийн танилцуулга татаж авах