Дэд хөтөлбөрүүд

ӨДРИЙН АНГИ

Эдийн засаг, бизнесийн чиглэлээр бакалавр зэрэгтэй элсэгчид суралцах боломжтой.

Сургалтын онцлог нь:

  • Ажлын 2 өдөр 8.55-15.40 цагт хичээллэнэ.
  • Танхимын цагийн хуваарь бусад хэлбэрээс харьцангуй шахуу учир илүү их мэдлэг мэдээллийг богино хугацаанд авах боломжтой.
  • Мэргэжлийн ангид суралцах боломжтой. Мэргэжлийн ангид эдийн засаг, нягтлан бодох, бизнесийн чиглэлээр бакалаврын зэрэг хамгаалсан элсэгчид суралцаж болно.
  • Санхүүгийн менежмент, бизнесийн менежмент мэргэжлээр төгсөх боломжтой.
Суралцах хугацаа:
  • Суралцах хугацаа мэргэжлийн ангид 1 жил байна.
  • Суралцах хугацаандаа нийт 42 кредит цагийн хичээл үзнэ.
  • Сүүлийн улиралд Мастерын судалгааны ажлаа /3 кредит/ хамгаална.
MBA Хөтөлбөрийн танилцуулга татаж авах