Элсэлтийн тестийн шалгалт

 1. Хэзээ: 9-р сарын 28-ны
 2. Цаг: 10:00 цаг
 3. Хаана: C байрны 502 тоот
Элсэлтийн тестийн шалгалтанд ирэхдээ иргэний үнэмлэх, үзэг бал, тооны машин, уух ус бэлдэж ирэх, мөн Судалгааны ажлын төслийг загварын дагуу бичиж, хэвлэж авчирна уу /Судалгааны ажлын төслийн загвар/

Элсэлтийн бүртгэл

Элсэлтийн бүртгэл:

 1. Өдөр/Орон анги 8-р сарын 26-аас 9-р сарын 6 хүртэл
 2. Бямба/ Удирдах ажилтны/Цахим ухаалаг/Ашгийн бус байгууллагын менежментийн ангиуд 9-р сарын 27 хүртэл явагдана.


Бүртгүүлэх

Элсэхийг хүсэгчид дараах шалгууруудыг хангасан байх шаардлагатай. Үүнд:

 • Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулиудыг бакалаврын зэрэгтэй төгссөн
 • Бакалаврын дипломын голч дүн нь 2.75-аас дээш
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэг чадвартай
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Бизнесийн орчинд ажиллаж байсан туршлагатай
 • Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр бие даан судалгаа, шинжилгээ хийх хүсэл, сонирхолтой
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай
 • Энэхүү сургалтанд хамрагдахыг нь харъяалах дээд удирдлага, албан газраас нь зөвшөөрч, дэмжиж буй
 • Зан харилцааны доголдолгүй


БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ:

 1. Элсэхийг хүссэн өргөдөл

 2. Элсэгчийн тодорхойлолт - 2 хүнийх байна. /Жич: Удирдах ажилтны ангид бүртгүүлэхээс бусад/

 3. Судалгааны ажлын төсөл

 4. Бакалаврын дээд боловсролын диплом, баталгаажуулсан хуулбарын хамт

 5. 2 хувь өнгөт, 3х4 хэмжээний фото зураг

 6. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

 7. Бүртгэлийн хураамж 40000 төгрөг

 8. Удирдах албан тушаалд томилогдсон албан бичиг эсвэл нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар (Зөвхөн удирдах ажилтны ангид бүртгүүлэх элсэгчдэд хамаарна).