Элсэлтийн шалгалтын хуваарь хүргэж байна. Үүнд:

  1. Ерөнхий мэдлэгийн тестийн шалгалт англи хэл дээр /GMAT/,
  2. Өгөгдсөн сэдвээр монгол хэл дээр эссэ бичих
    Шалгалтын бүртгэл IX/5-ны өдөр 11:40 цагаас С байрны 10 давхарт 1004 тоотод,
    Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа 12:00-14:00 цаг хүртэл.
  3. Судалгааны чиглэлээр хийх ярилцлага - IX/6- ны өдөр
Элсэлтийн тестийн шалгалтанд IX/5-ны өдөр ирэхдээ иргэний үнэмлэх, үзэг бал, тооны машин, уух ус бэлдэж ирэх, мөн Судалгааны ажлын төслийг загварын дагуу бичиж, хэвлэж авчирна уу /Судалгааны ажлын төслийн загвар/