Элсэлтийн зар

Цахим MBA хөтөлбөрийн элсэлт эхэллээ.

Элсэлтийн бүртгэл 2017.06.23 хүртэл явагдана.

Элсэлт авах ангиуд
СЭЗИС-ийн MBA хөтөлбөрийн дараах ангиудад элсэлт авч байна. Үүнд:
Сагсан бөмбөгийн тэмцээн

Дэлгэрэнгүй...