Элсэлтийн зар

MBA хөтөлбөрийн элсэлт явагдаж байна.

Элсэлтийн бүртгэл 2017.01.19-2017.02.03-ны хооронд явагдана.

Элсэлт авах ангиуд
СЭЗИС-ийн MBA хөтөлбөрийн дараах ангиудад элсэлт авч байна. Үүнд: